W tym ćwiczeniu zajmiemy się modelowanie elementu pokrywy turbiny.

Rysunek 1

 

Rozpoczniemy od wyciągnięcia połówki walca (szkic w płaszczyźnie ZX) na odległość 8mm, należy wyciągnąć element symetrycznie względem przecinającej go płaszczyzny bazowej

Rysunek 2

Na tej samej płaszczyźnie rysujemy szkic, będący ścieżką do wyciągnięcia po krzywej wypływu powietrza.

Rysunek 3

Na płaszczyźnie XY rusujemy 1 przekrój wypływu powietrza

Rysunek 4

Do narysowania kolejnego przekroju wybieramy współpłaszczyznę równoległą od YZ tak aby znalazła się w odległości 5,750 od końca szkicu ścieżki.

Rysunek 5

Ostatni szkic przekroju rysujemy na płaszczyźnie równoległej do YZ, tak aby przechodziła ona przez koniec ścieżki z 1 szkicu.

Rysunek 6

Następnie za pomocą polecenia wyciągnięcia po krzywej wykonujemy profil wylotu powietrza. Aby element nie uległ niepowołanemu skręceniu należy skorzystać z funkcji przyporządkowania wierzchołków.


Rysunek 7

Następnie zaokrąglamy krawędzie wylotu promieniem R=1,5mm, oraz podstawę wylotu promieniem R=0,5mm


Rysunek 8

 

W kolejnym kroku dodajemy cienkościenność 0,2mm, pamiętając o otwarciu obu lic.

Rysunek 9

Natępnie dodajemy wycięcia w głównym korpusie.Rysunek 10

Jako ostatni element dodajemy podstawę do zamocowania z drugim elementem obudowy


Rysunek 11

Dodajemy 4 otwory proste (0,5mm), oraz odbijamy element wraz z otworami.

Rysunek 12

Dolna obudowa turbiny

Rysunek 13

Aby pozbyć się materiału wewnątrz, rysujemy na górnej płaszczyźnie dolnej obudowy profil jak na rysunku 14, a następnie wycinamy obrotowo.

Rysunek 14

Następnie tworzymy wycięcia w bokach:

Rysunek 15

Następnie robimy otwory do zamocowania spodniej części obudowy z górną.

Rysunek 16

Wirnik

Rysunek 17

Jako kolejną część będziemy modelować wirnik.

Wyciągnięciem obrotowym profilu pokazanego na rysunku 18 utworzymy bazową część wirnika.

Rysunek 18

 

 

Następnie dodamy łopatkę wirnika poprzez wyciągnięcie. Łopatkę powielamy szykiem kołowym – liczba łopatek 7.

Rysunek 19

Rysunek 20

Na górnej płaszczyźnie wirnika wycinamy otwór o średnicy 8mm

Rysunek 21

 

Kolejnym elementem złożenia będzie uproszczony model silnika.

Rysunek 22

Szkic z rysunku 23 wyciągamy na odległość 6,5mm

Rysunek 23

Następnie wyciągamy walec, w taki sposób aby wystawał na 2,25mm poza boczne lico korpusu.

Rysunek 24

Następnie dodajemy kołnierz do zamocowania dekla. Wyciągamy go na odległość 0,5mm

Rysunek 25

Dodajemy kolejne elementy silnika. Prostokątny fragment korpusu wyciągamy na 8mm

Rysunek 26

 

Następnie dodamy użebrowanie chłodzenia silnika. Pojedyńcze wycięcie powielamy szykiem prostokątnym (4 szt), a następnie odbijamy na przeciwległą stronę korpusu.


Rysunek 27

Rysunek 28

Dodajemy otwór 3mm do zamocowania wałka, oraz 3 otwory fi 1,5mm na kołnierzu.

Rysunek 29

Do zamodelowania dekla silnika posłużymy się szkicem z rysunku 30.

Rysunek 30


Dodaj komentarz


× 8 = pięćdziesiąt sześć