• Podstawowe czynności obsługowe układu sterowania do wyboru:
SINUMERIK, FANUC, MAZAROL, HEIDENHAIN, FAGOR, MITSUBISHI…
• Charakterystyka pulpitu układu sterowania
• Wprowadzanie i wyprowadzanie danych w układach CNC
• Uzbrojenie obrabiarki
• Uchwyty narzędziowe
• Uchwyty przedmiotowe
• Stoły obrotowe i obrotowo-podziałowe
• Podstawy geometryczne:
(układ współrzędnych, punkty odniesienia, wymiarowanie absolutne i przyrostowe)
• Wprowadzenie do programowania (budowa bloku w programie NC, funkcje modalne)
• Interpolacje liniowe G00, G01
• Interpolacje kołowe G02, G03
• Funkcje pomocnicze S, M, F, T
• Funkcje pomocnicze S, M, F, T
• Funkcje pomocnicze S, M, F, T
• Cykle frezarskie – obróbka kieszeni, wiercenie otworów
• Tworzenie programów obróbczych dla elementu frezowanego/toczonego na symulatorach CNC
• Obsługa techniczna frezarki/tokarki CNC
• Uruchamianie frezarki/tokarki
• Mocowanie narzędzi
• Metody określania wymiarów narzędzia
• Zużycie i uszkodzenie narzędzi
• Ustalanie wartości korekcji narzędzi
• Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
• Pomiary w trakcie obróbki
• Pomiary z zastosowaniem sondy pomiarowej
• Podstawowe przyrządy miernictwa warsztatowego
• Programowanie frezarki/tokarki z wykorzystaniem sterownika
• Programowanie cykli stałych
• Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki
• Praca na obrabiarce w trybie ręcznym
• Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym
• Kontrola wymiarów
• Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku frezarki/tokarki