Szkic z ogólnymi wymiarami znajduje się na rys. 2

Rysunek 1

Rysunek 2

Zacznij od narysowania obiektu bazowego jak na rys. 3

Rysunek 3

Następnie zamodeluj gwint za pomocą wycięcia śrubowego. Należy zrobić to za pomocą szkicu przedstawionego na rysunku. Parametry wycięcia śrobowego: skok=2,5

Rysunek 4

W kolejnym kroku dodajemy wyciągnięcie okręgu narysowanego na współpłaszczyźnie wcześniej narysowanego elementu.

Rysunek 5

Do tak wyciągniętego walca dodajemy wycięcie. Rysujemy profil wycięcia podobnie jak poprzednio na płaszczyźnie elementu. Rys. 6

Rysunek 6

Za pomocą szyku kołowego powielamy wycięcie w licznie 12.

Rysunek 7

Następnie za pomocą polecenia wyciągnięcie obrotowe dodajemy kolejne 3 fragmenty części, przedstawione na rys. 8, 9 i 10. Szkic rysujemy na jednej z głównych płaszczyzn bazowych.

Rysunek 8

Rysunek 9

 

Rysunek 10

Ostatnim krokiem będzie narysowanie 3 przekrojów niezbędnych do wyciągnięcia skośnych łopatek wałka turbiny.

1 szic rysujemy na płaszczyźnie modelowanej części (płaszczyzna odpowiadająca walcowy fi. 50mm)

Rysunek 11

Aby powielić narysowany element w szkicu należy użyć polecenia obróć, z zaznaczoną opcją kopiuj.

Rysunek 12

Kolejny szkic rysujemy na płaszczyźnie równoległej o 30mm od poprzedniej. Kopiujemy widoczny pod spodem szkic za pomocą funkcji wykorzystaj, następnie skalujemy funkcją skala o wartość 0,75, oraz obracamy o 15 st.

Rysunek 13

W analogiczny sposób postępujemy ze szkicem 3. Rysujemy go na płaszczyźnie oddalonej o 30mm od poprzedniej, skalujemy o 0,75 i obracamy o 15 st.

Rysunek 14

Osatnim krokiem jest wyciągnięcie łopatek wirnika za pomocą polecenia wyciągnięcie przez przekroje.

Rysunek 15

Aby element nie uległ niepowołanemu skręceniu należy skorzystać z funkcji przyporządkowania wierzchołków

Rysunek 16

Dodaj komentarz


dwa × 5 =