Nasza oferta skierowana jest dla wszystkich osób prywatnych:

– osób, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje
– osób, które chciałyby zmienić zawód, nabyć nowe umiejętności
– studentów i uczniów
– osób bezrobotnych (posiadamy aktualny Wpis do RIS)

Oświaty:

– nauczycieli technicznych szkół średnich i zawodowych,
– pracowników naukowych uczelni wyższych.

OFERTA DLA FIRM – SZKOLENIA

Szkolenia CNC dla firm produkcyjno – usługowych chcących posiadać wysoko wykwalifikowaną kadrę:

-Operatorów CNC,
-Technologów
-Programistów CNC.

Większość Szkół zajmujących się kształceniem w zawodzie Operator CNC nie nadąża za tak gwałtownym rozwojem branży CNC. Zakup nowoczesnych maszyn oraz sprzętu wymaga
dużych nakładów finansowych.
Zatrudniając absolwenta i tak go musimy dodatkowo przeszkolić, gdyż posiada on tylko pewien zasób wiedzy ogólnej.
Próby samodzielnego nauczania operatora za pomocą instrukcji dostarczonych przez producenta obrabiarki okazują się trudne lub wręcz niemożliwe. Większość podręczników to materiał opisowy – informacyjny, nie nadający się do nauki, często tłumaczony z innych języków.
Firma DM System oferuje Państwu wyszkolenie OPERATORA (operatorów) na maszynie której docelowo ma pracować oraz dostosowanie programu szkolenie do zakresu wykonywanie czynności oraz powierzonych mu obowiązków.

W swoim zakresie oferujemy:
• Szkolenia Operatorów CNC oparte na indywidualnym programie nauczania, dostosowane do danego typu produkcji, przemysłu lotniczego, samochodowego, zbrojeniowego…
• Szkolenia ogólne z obsługi i programowania obrabiarek CNC
• Szkolenia technologów i programistów CNC
• Szkolenia z zakresu systemów CAD/CAM
• Szkolenia dla doradców technicznych w zakresie obrabiarek CNC oraz narzędzi skrawających
• Pomoc w rekrutacji pracowników na techniczne stanowiska
Ponadto oferujemy Państwu doradztwo techniczne:
• Opracowanie dokumentacji technologiczno- produkcyjnej
• Dobór narzędzi skrawających
• Opracowanie programu
• Wdrożenie i uruchomienie programu danej części
• Redukcja czasu wykonania detalu
• Dopracowanie parametrów obróbki
• Minimalizacja braków
• Kalibracja systemów pomiarowych obrabiarek CNC

Prowadzone szkolenia odbywają się u klienta. W czasie nie kolidującym z produkcją!

Nasze szkolenia są adresowane dla firm sektora przemysłowego:

– nadzoru inżynieryjno-technicznego,
– zakładów naprawczych i remontowych,
– służb utrzymania ruchu,
– nadzoru technicznego urządzeń automatyki,
– obsługujących urządzenia i systemy automatyki,
– kadry kierowniczej firm produkcyjnych,
– technologów, projektantów.

Zakres szkoleń obejmuje:

– Mechatronikę,
– Techniki automatyzacji,
– Techniki Projektowania,
– Informatykę,
– Zarządzanie Jakością,

Metodologia pracy

Większość szkoleń oferowanych przez DM SYSTEM składa się z II etapów:

ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH – innowacyjne metody szkoleniowe pozwalają szybko przyswoić omawiany materiał. Do nauki wykorzystujemy nowoczesny sprzęt komputerowy i urządzenia audiowizualne, oraz produkty i urządzenia automatyki.

WARSZTATÓW I ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH – uczestnicy, pod okiem prowadzącego, mają dostęp do aparatury, urządzeń i systemów, z zakresu których prowadzone jest dane szkolenie.
Zajęcia odbywają się w sposób realistyczny dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu – symulacji komputerowych. W czasie zajęć wykonywane są liczne zadania i ćwiczenia praktyczne, pomagające nabyć umiejętności w posługiwaniu się poszczególnymi elementami i systemami.

Zalety naszych kursów

Kursy DM SYSTEM dają możliwość zdobycia podstawowej wiedzy teoretycznej, ale również nabycia praktycznej znajomości urządzeń, systemów i ich obsługi, gdyż zwyczajowo:

20% to czas poświęcony na wykłady,
80% to czas przeznaczony na wszelkie formy aktywizujące uczestników – warsztaty i ćwiczenia

Ponadto posiadamy odpowiednie przygotowanie merytoryczne i warunki do prowadzenia szkoleń i kursów w zakresie nowoczesnych technologii.

Wysoka jakość usług:
Profesjonalizm kadry, innowacyjne rozwiązania wykorzystujące aktualne osiągnięcia nauki, profesjonalne laboratoria oraz nowatorskie metody nauczania gwarantują wysoką jakości usług.

Nasz atut

Naszym atutem jest współpraca z najlepszymi ekspertami z danych dziedzin, dlatego szkolenia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę naukową Uczelni Wyższych (przede wszystkim Politechniki Rzeszowskiej, AGH Kraków, Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, oraz specjalistyczna kadra z Doliny Lotniczej), posiadającą rozległą wiedzę techniczną, jak i doświadczenie praktyczne.

Dlaczego warto z nami współpracować:

– działamy innowacyjnie, skutecznie, elastycznie i szybko,
– stawiamy na jakość i praktyczne efekty, czego dowodem są liczne referencje,
– cenimy kompetencje, rzetelność, klimat współpracy i wzajemne zaufanie,
– stosujemy systematyczny i zaawansowany monitoring naszych usług,
– mamy sprawdzoną, znakomitą kadrę, stale podnoszącą swoje kwalifikacje,
– kładziemy duży nacisk na precyzyjne dostosowanie formy, metod i programów do potrzeb Klienta,
– jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, uwagi i propozycje naszych Klientów,
– budujemy długotrwałe więzi współpracy z naszymi Klientami oparte na wzajemnej satysfakcji