Program szkolenia CAD NX:

Modelowanie CAD systemie NX – poziom podstawowy

 • – Wprowadzenie do systemu. Organizacja pracy w systemie NX. Format wymiany danych.
 • – Bryły proste oraz elementy kształtujące – cechy, układy współrzędnych.
 • – Analiza i pomiary.
 • – Szkicownik
 • – Krzywe, operacje na krzywych – wiadomości podstawowe.
 • – Kształtowanie obiektów – cienkościenność, zbieżność, skala, podział obiektów.
 • – Kształtowanie obiektów – operacje na krawędziach, fazowanie, zaokrąglanie krawędzi.
 • – Podstawy projektowania powierzchniowego.
 • – Projektowanie hybrydowe – przycinanie, zaślepianie i upraszczanie brył i powierzchni.
 • – Projektowanie parametryczne – zmiany nieparametrycznych modeli.
 • – Wykonywanie rysunków 2D części z projektu 3D.
 • – Wymiarowanie i wykonywanie przekroi na rysunkach 2D.
 • – Podstawy złożeń.
 • – Projekt wyrobu. Podział modelu na komponenty.
 • – Złożenia gotowych modeli 3D.
 • – Asocjatywność w złożeniach.
 • – Rodzina części.
 • – Wykonywanie dokumentacji 2D z złożenia.
 • – Rysunki montażowe – rozstrzelenie złożenia – wykonywanie dokumentacji 2D.
 • – Podstawy modułu do projektowania elementów cienkościennych – wyrobów z blach.Modelowanie CAD systemie NX – poziom zaawansowany
 • – Podstawowe wiadomości z zakresu geometrii przestrzennej – G0, G1, G2, G3 styczność, krzywizna. Krzywa kręgosłupowa (Spine). Tolerancja modelowania (Modeling Tolerance)
 • – Analiza – Minimalny promień, właściwości powierzchni, informacje o geometrii, Analiza krzywych.
 • – Sprawdzanie geometrii (Examine Geometry), Porównywanie modeli (Model Compare)
 • – Krzywe i edycja krzywych opcje zaawansowane.
 • – Projekcja krzywych. Odsunięci krzywych po powierzchni.
 • – Krzywa przez punkty. Krzywa opisane równaniami matematycznymi.
 • – Owijanie/Rozwijanie krzywych na obiektach walcowych, stożkowych.
 • – Modelowanie powierzchniowe. Edycja powierzchni.
 • – Zaokrąglenie powierzchni.
 • – Zszywanie, analiza ubytków i zaślepianie. Tworzenie brył z powierzchni.
 • – Złożenia wariantowe.
 • – Atrybuty – wykorzystywanie atrybutów w dokumentacji 2D.
 • – Wykonywanie rysunków 2 D z złożeń wariantowych.
 • – Wykonywanie asocjatywnej kopi złożenia – klonowanie.
 • – Deformacja części.
 • – Projektowanie Form wtryskowych za pomocą Mould wizard
 • – Projektowanie narzędzi do drażenia za pomocą modułu Elektrode Design
 • – Projektowanie narzędzi do drażenia za pomocą modułu Elektrode Design – Alternatywnie
 • – Projektowanie elementów cienkościennych – blachy.
 • – Projektowanie oprzyrządowania za pomocą Progressive Die Wizard

_____________________________________________________

Formularz zgłoszeniowy:

Wybierz szkolenie, które właśnie przeglądasz:

CNC – Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Modelowanie CAD w oprogramowaniu Siemens NX
Narzędzia do modelowania - CAD Solid Edge
Obliczenia inżynierskie - CAE Nastran MES

Imię* (wymagane):

Nazwisko* (wymagane):

Nazwa firmy (opcjonalne):

NIP (opcjonalne):

Miasto* (wymagane):

Numer telefonu* (wymagane):

Adres e-mail* (wymagane):Treść wiadomości:


__________________________
W przypadku, gdy firma deleguje uczestnika, konieczne jest zamieszczenie danych firmy, pieczęci firmowej i podpisu płatnika.
Zgłoszenie prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kursyrzeszow@dmsystem.edu.pl

Po wysłaniu zgłoszenia, nasz konsultant skontaktuje się w celu jego finalizacji. Zapraszamy do korzystania z naszych usług, a w razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt.