Nasza oferta skierowana jest dla wszystkich osób prywatnych:

– osób, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje
– osób, które chciałyby zmienić zawód, nabyć nowe umiejętności
– studentów i uczniów
– osób bezrobotnych (posiadamy aktualny Wpis do RIS)

Oświaty:

– nauczycieli technicznych szkół średnich i zawodowych,
– pracowników naukowych uczelni wyższych.