W tym ćwiczeniu zajmiemy się modelowaniem zespołu zasilacza komputerowego, z wykorzystaniem modelowania w kontekście zespołu, oraz części blaszanych. Rysunek 1 zawiera obraz kompletnego zasilacza.

Rysunek 1

Zaczniemy od zamodelowania pokrywy dolnej zasilacza. Tą część utworzymy w środowisku części blaszanych. Gotowy element przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2

W 1 kroku wykonamy arkusz blachy bazowej, o wymiarach jak na rysunku 3, o gr. 1mm za pomocą polecenia arkusz blachy.

Rysunek 3

Następnie za pomocą polecenia zagięcie, wykonamy 1 bok elementu, wyciągając go na 84mm w dół, jak na rysunku 4, zachowując opcje gięcia z rysunku 5.

 

Rysunek 4

Rysunek 5

W kolejnym kroku dodajemy zagięcie 2 boku, stosując wymiar 84mm, oraz takie same ustawienia jak w kroku poprzednim.

Nastęępnie dodajemy niewielkie zagięcie do wewnątrz obudowy – na spodzie, na odległość 8mm. Tak jak to widać na rysunku 6.

Rysunek 6

Kolejno dodajemy 2 wycięcia które posłużą do umiejscowienia gniazd zasilających, wycięcia te umieszczamy na boku zawierającym na spodzie zagięcie 8mm. Oraz dodajemy otwory fi 5mm jak na rysunku 8.

Rysunek 7

Rysunek 8

W kolejnyk kroku dodajemy wycięcia na chłodzenie (szkic na rysunku 9) oraz za pomocą polecenia wykończ naroże zaokrąglamy naroża wycięcia promieniem R 1mm. Następnie szykiem kołowym powielamy tak przygotowane wycięcie 4 razy. (rysunek 10)

Rysunek 9

Rysunek 10

Za pomocą polecenia rozegnij, rozginamy zagięcie o wymiarze 8mm. Umożliwi to wykonanie otworu fi 4mm (rysunek 11), oraz podcięcia narożnika na4 x 4mm, z wykończeniem naroża na 1mm.

Rysunek 11

Następnie dodajemy zagięcie na 3mm jak pokazano na rysunku 12, z opcją materiał na zewnątrz (rysunek 13) oraqz bez podcięcia na zagięciu. Wykańczamy naroża nowo dodanego wyciągnięcia promieniem R 2mm

Rysunek 12

Rysunek 13

Następnie dodajemy zagięcie jak na rysunku 14, z opcją zagięcie na zewnątrz. Długość zagięcia 8mm. Wykańczamy naroża promieniem R 1mm.

Rysunek 14

Odbijamy odbiciem lustrzanym 2 ostatnio dodane zagięcia, oraz wycięcie 4x4mm, otwór fi 4mm oraz wykończenia naroży. Następnie poleceniem zagnij ponownie, zaginamy zagięcie pokazane strzałką.

Następnie dodajemy zagięcie na 8mm, jednak nie będzie to zagięcie na całej długości krawędzi, ale z odstępem 6mm od krawędzi. Widać to na rysunku 15. Opcje zagięcia przedstawia rysunek 16.

Rysunek 15

Rysunek 16

Wycinamy rogi ostatniego zagięcia opcją wytnij za pomocą profilu pokazanego na rysunku 17, oraz wykańczamy naroże zakończone promieniem R55 – promieniem R 1mm

Rysunek 17

Rysunek 18

Na jednej z bocznych ścianek wycinamy otwór na przewód zasilający profilem pokazanym na rysunku 19 i 20.


Rysunek 19


Rysunek 20

Dodajemy 2 otwory fi 4mm, zgodnie z rysunkiem 21

Rysunek 21

Dodajemy kolejne zagięcie na 3mm (materiał na zewnątrz, bez podcięć, odstęp profilu gięcia od krawędzi 1mm) oraz wykańczamy jego naroża promieniem 2mm. Odbijamy tak przygotowane zagięcie na drugą stronę ścianki obudowy.

Rysunek 22

Dodajemy wycięcie wentylacyjne pokazane na rysunku 23, oraz powielamy go szykiem prostokątnym w liczbie 17 szt na szerokość 112mm

Rysunek 23

Rysunek 24

Za pomocą funkcji wgłębienie liniowe modelujemy zaczepy mocujące, wg szkicu z rysunku 25, oraz z opcjami jak na rysunku 26.

Rysunek 25

Rysunek 26

W zagłębieniach zaczepów mocujących tworzymy otwory fi 4mm,

oraz otwory fi 5mm oraz fi 4mm na tylnej ściance rozmieszczone wg szkicu na rysunku 27


Rysunek 27

Tworzymy 2 część obudowy. W tym celu tworzymy nowy dokument blaszany, a w nim jako bazę tworzymy arkusz blachy 1mm o wymiarach 150×144 mm.

Dodajemy zagięcie profilowe na jednym boku o długości 150mm. Zagięcie wykonujemy na odległość 79,54mm z opcjami (podcięcie na zagięciu prostokątne., materiał wewnątrz)

W kolejnym kroku dodamy uskok krawędzi na odległość 1mm do wewnątrz obudowy. W tym celu wybieramy operację uskok, wskazujemy lico płaskie ścianki na której chcemy zrobić uskok, oraz rysujemy na nim szkic określający wysokość uskoku od krawędzi (długość narysowanego szkicu nie ma znaczenia, uskok utworzony zostanie na całej długości krawędzi) – rysunek 28,


Rysunek 28

Następnie określamy stronę profilu która wskazuje uskok, oraz określamy odległość na 1mm. Wykańczamy naroże uskoku promieniem R3mm

Rysunek 29

Następnie dodajemy 2 wgłębienia liniowe, o parametrach jak na rysunku 30. Następnie oba wgłębienia odbijamy na drugi koniec ścianki, oraz odbijamy całą ściankę aby utworzyć element jak na rysunku 31.

Rysunek 30

Rysunek 31

Następnie dodajemy zagięcie profilowe, pokazane na rysunku 32, oraz wycięcie o promieniu R10, wykańczamy naroża promieniem R 0,5mm


Rysunek 32

Na jednej ściance dodajemy wycięcia wentylacyjne, a na górnej ściance dodajemy wycięcie normalne, które powielimy szykiem prostokątnym

Rysunek 33

Jako ostatni krok dodajemy 4 otwory na górnej ściance o średnicy 5mm

Rysunek 34

Na tym etapie kończymy modelowanie drugiej części obudowy zasilacza. Teraz możemy utworzyć złożenie tych 2 elementów w module Assembly. Wykorzystamy relację flashFit i wskazujemy jako elementy relacji wewnętrzne zaokrąglone części wycięcia na przewód. Zapisujemy złożenie pod wybraną nazwą.

Rysunek 35

Kolejnym krokiem będzie zamodelowanie elementów wentylatora. Obudowę wentylatora tworzymy wg. Szkicu będącego załącznikiem 1 do tego ćwiczenia.

Zapisujemy plik obudowy pod nazwą obudowa.par. Tworzymy Nowy zespół, z biblioteki dodajemy wcześniej zamodelowaną obudowę i zapisujemy złożenie pod nazwą wiatrak.asm. Następnie za pomocą polecenia modeluj w kontekście zespołu otworzymy wiatrak, który automatycznie stanie się częścią zespołu.

Wiatrak modelujemy wg. Szkiców z załącznika 2.

Modelowanie w kontekście zespołu kończymy przyciskiem Zamknij i powróć. Powoduje to zapisanie i powrót do złożenia.

Jako ostatnie 2 elementy zamodelujemy 2 wtyczki – szkice w załącznikach 3 i 4.

Dodaj komentarz


+ cztery = 11