Agencja zatrudnienia DMSYSTEM prowadzi nabór dla firmy realizującej projekt „RECEPTA NA KRYZYS

W ramach uczestnictwa w projekcie można otrzymać:

Ścieżka 1. 40 000,00 PLN na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy. Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

Ścieżka 2. SZKOLENIA oraz STAŻE ZAWODOWE

1. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ilości 120 godzin
2. Magazynier z obsługą wózka widłowego w ilości 120 godzin
3. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w ilości 120 godzin
4. Administrowanie nieruchomościami w ilości 78 godzin

Projekt jest adresowany do 50 osób w tym 26 Kobiet i 24 Mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, które:

utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
zamieszkujące na terenie Podkarpacia zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
zamierzające skorzystać z jednej ze ścieżek wsparcia: szkoleniowej lub przedsiębiorczej;
nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz nie korzystali równolegle ze środków w ramach
6.2 PO KL (dotyczące osób chcących korzystać z ścieżki przedsiębiorczej);
będących w wieku produkcyjnym (18-60 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn);
wykształceniem nie wyższym niż średnie;

Dodaj komentarz


9 + = dwanaście