Modelowanie zespołów – Złożenie uchwytu mocującego

Modelowanie zespołów – Złożenie uchwytu mocującego
Aby wykonać złożenie elementu jak na rysunku 1, należy zamodelować części pokazane na rysunku 2. Rysunek 1 Rysunek 2 Rusunek 3 przedstawia szkice niezbędne do narysowania elementu nr. 1 Otwory fi 12mm są to otwory z pogłębieniem walcowym o parametrach: średnica pogłębienia 30mm, głębokość pogłębienia 8mm. Rysunek 3 Szkice do wykonania elementu nr. 2 pokazane zostały na rysunku 4 Rysunek 4 Rysunek 5...

Modelowanie 3D – Modelowanie łopatek turbiny.

Modelowanie 3D – Modelowanie łopatek turbiny.
Szkic z ogólnymi wymiarami znajduje się na rys. 2 Rysunek 1 Rysunek 2 Zacznij od narysowania obiektu bazowego jak na rys. 3 Rysunek 3 Następnie zamodeluj gwint za pomocą wycięcia śrubowego. Należy zrobić to za pomocą szkicu przedstawionego na rysunku. Parametry wycięcia śrobowego: skok=2,5 Rysunek 4 W kolejnym kroku dodajemy wyciągnięcie okręgu narysowanego na współpłaszczyźnie wcześniej narysowanego elementu.

Modelowanie zaawansowane 3d – Pokrywa turbiny

Modelowanie zaawansowane 3d – Pokrywa turbiny
W tym ćwiczeniu zajmiemy się modelowanie elementu pokrywy turbiny. Rysunek 1   Rozpoczniemy od wyciągnięcia połówki walca (szkic w płaszczyźnie ZX) na odległość 8mm, należy wyciągnąć element symetrycznie względem przecinającej go płaszczyzny bazowej Rysunek 2 Na tej samej płaszczyźnie rysujemy szkic, będący ścieżką do wyciągnięcia po krzywej wypływu powietrza. Rysunek 3 Na płaszczyźnie XY rusujemy 1 przekrój wypł...

Dokumentacja 2D

Dokumentacja 2D
Podczas tworzenia rysunku przy wykorzystaniu szablonu Rysunek ISO, nauczysz się: Umieszczać główny widok z przodu oraz trzy inne standardowe widoki (Z góry, Z boku, Izometryczny) korzystając z Kreatora widoków rysunkowych. Dodawać widok szczegółowy używając polecenia Widok szczegółowy. Używać płaszczyzny przekroju do utworzenia przekroju, a następnie umieszczać przekrój na rysunku przy pomocy polecenia Przekrój. Dostosowyw...

Modelowanie 3D zaawansowane – Części silnika modelarskiego

Modelowanie 3D zaawansowane – Części silnika modelarskiego
Artykuł przedstawia modelowanie 3D silnika modelarskiego. W kolejnych ćwiczeniach wykonasz kilka modeli elementów składowych modelarskiego silnika spalinowego. Będzie to przygotowanie plików do utworzeniu zespołów w module Assembly. Dlatego też należy przerobić wszystkie ćwiczenia i zachować tworzone w nich pliki – najlepiej w utworzonym w tym celu, osobnym katalogu. Tłok Pierwszą częścią będzie tłok. Na rysunku 1 przedstawione są jego wymiary i goto

Podstawy modelowania bryłowego w Solid Edge ST3

Podstawy modelowania bryłowego w Solid Edge ST3
Dzięki temu samouczkowi zapoznasz się z podstawami pracy w sekwencyjnym środowisku modelowania części Solid Edge i nauczysz się wykorzystywać różne techniki modelowania, takie jak: Rysowanie i wymiarowanie profili Wykorzystanie relacji geometrycznych Tworzenie i edycja operacji Analiza symetryczności modelu W Solid Edge możesz pracować w różnych środowiskach. Wyróżniamy następujące główne środowiska Solid Edge: Część (Part) - przez